Medisch Centrum Valkenburg // Dhr. M.M.M. Huveneers D.O.- MRO

Tarieven

De kosten voor een regulier osteopatisch onderzoek en/of behandeling bij Osteopathie Valkenburg bedragen 85,- euro. Dit consult duur ongeveer 45 minuten. Indien nodig kan na overleg met de behandelend osteopaat ook een kort consult ingepland worden. De kosten hiervoor bedragen 42,50 euro (circa 25 minuten).

U dient na afloop van de behandeling het verschuldigde bedrag te voldoen. U kunt contant betalen of pinnen. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden osteopathie ( gedeeltelijk) in hun aanvullende verzekeringspakket. De voorwaarden voor vergoedingen osteopathie kunnen per maatschappij, maar ook per polis verschillen! We raden u aan, voordat u een afspraak maakt, eerst de polis van uw ziektekostenverzekering te raadplegen in hoeverre osteopathie vergoed wordt. Via de website van de beroepsvereniging ( NVO), kunt u meer informatie krijgen inzake de vergoedingen. Via de volgende link wordt u automatisch naar de juiste pagina verwezen: Overzicht vergoedingen

Osteopathie Valkenburg en de NVO zijn niet verantwoordelijk voor afwijkende informatie. De kosten van behandeling voor minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers. Osteopathie Valkenburg berekent de tarieven voor consult en behandeling aan de hand van de daarvoor door de NVO vastgestelde richtlijnen. Afspraken worden genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling te worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

U heeft bij ons de mogelijkheid om te pinnen.

Info m.b.t. tariefswijziging en BTW heffing
De overheid heeft in haar bezuinigingsplannen (het zgn. Kunduz- of lenteakkoord van voorjaar 2012) gemeend dat alle niet BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 januari 2013 21% omzetbelasting moeten gaan afdragen. Voor de patiënt houdt dit in dat de tarieven voor een consult osteopathie per 1 januari zijn 2013 verandert. Uw osteopaat is verplicht om BTW af te dragen aan de belastingdienst. Graag willen we u erop attenderen dat het niet de osteopaten zijn die een verhoging van de kosten voor een consult wensen. Het is een maatregel van de overheid waar elke osteopaat zich aan dient te conformeren.