Therapeutisch Centrum ‘t Bat // Dhr. M.M.M. Huveneers D.O.- MRO

Hoe werkt een osteopaat?

Onderzoek en behandeling spelen zich af op de verschillende domeinen van de osteopathie: Gewrichten en spieren, ingewanden en de schedel.

Hij beperkt zich niet alleen tot de plaats van de klacht maar bekijkt het totale lichaam. De kunst van de osteopathie bestaat in de toepassing van het concept op alle facetten en specialismen van de geneeskunde. Hij functioneert zo in de praktijk dan ook als een soort “specialist van het geheel”. De osteopaat brengt, via het verbeteren van de beweeglijkheid en het herstellen van de elasticiteit, een proces van zelfgenezing op gang. Het menselijk lichaam beschikt over de kracht om zichzelf te genezen. De osteopaat stimuleert die mogelijkheid en werkt zowel preventief als genezend. Een osteopaat kan u ook raad geven rond andere facetten die de bewegingssystemen beïnvloeden, zoals stress, angsten, hygiëne en voeding. Soms is de oorzaak van de klachten niet te bereiken met osteopathie. Doorverwijzen voor verder onderzoek en nauwe samenwerking met uw arts is dan aangewezen. Maar het kan ook gebeuren dat de werkelijke oorzaak niet kan opgelost worden. Dan is het zinvol om op regelmatige basis de beweeglijkheid en elasticiteit te herstellen zodat de klachten zo min mogelijk het dagelijks leven beïnvloeden.