Therapeutisch Centrum ‘t Bat // Dhr. M.M.M. Huveneers D.O.- MRO

Behandeling

Het Nederlands Register voor Osteopathie houdt toezicht op het functioneren van haar leden en staat borg voor een veilige en kwalitatieve goede behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is er een klachtencommissie, die de belangen van u als patiënt behartigd:

NRO: telefoon 0118-617448